Regulamin wynajmu domków całorocznych Osada Aurora

  1. Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo, po podaniu imienia i nazwiska, termin pobytu, ilość osób (łącznie z dziećmi).
  2. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie 1 dnia od dokonania wstępnej rezerwacji (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) na rzecz DIVISI Investment sp. z o.o. na konto mBank 25 1140 2004 0000 3702 8098 3156.
  3. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
  4. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.
  5. Zmiana terminu przyjazdu na późniejszy lub wyjazdu na wcześniejszy nie stanowi  podstawy do zmniejszenia ceny za pierwotnie zadeklarowany przez Gościa okres pobytu. 
  6. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu przy zameldowaniu, przed odbiorem kluczy lub przelewem przed dniem przyjazdu.

7.    Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty 500 zł (w gotówce), która zostanie pobrana w chwili zameldowania i rozliczona w momencie wymeldowania. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia żadnych uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku.

8.    W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.

9.    Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka). Liczba osób mogących przebywać w domku i na terenie obiektu jest ograniczona do podanej w trakcie rezerwacji.

10. Teren ośrodka jest stale monitorowany, ogrodzony i zamknięty.

11. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.

12. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.

13. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 10.

14. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

15. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość późniejszego wykwaterowania, tj. do godziny 12 za dodatkową opłatą 100 zł. W razie nie opuszczenia domku do godziny 10:00 (lub 12 – w przypadku uzgodnienia przedłużenia), zostanie naliczona opłata za kolejną dobę bez możliwości jej wykorzystania.

16. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji (telefonicznej lub mailowej) do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.

17. Jesteśmy eko, dlatego do atrakcyjnej ceny wynajmu domku doliczany jest koszt drewna kominkowego według aktualnego cennika. Goście płacą dodatkowo tylko tyle, ile zużyją. Zachęcamy w ten sposób do świadomej i oszczędnej konsumpcji.

18. Nie odpowiadamy za niedogodności z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, Internetu.

19. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie, ale w przypadku pozostawienia rażącego nieładu (np. śmieci na podłodze, brudne naczynia, plamy na kanapie itp.) Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem w wysokości 150 zł.

20. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz do niezwłocznego poinformowania Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

21. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób. Prosimy powiadomić Gospodarza ośrodka o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Rekompensata finansowa za konieczną naprawę lub wymianę zostanie naliczona według cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu Gościa.

22. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, suszenia grzybów itp. rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.

23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach drewnianych należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (też e-papierosów), używania jakichkolwiek urządzeń niestanowiących wyposażenia pomieszczeń (np. suszenia grzybów), smażenia ryb, rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.

24. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.

25. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-8:00.

26. Ze względu na swój mały, kameralny charakter, również w trosce o bezpieczeństwo i spokojny wypoczynek prosimy o nie zapraszanie gości spoza ośrodka – ośrodek przeznaczony jest wyłącznie dla naszych gości. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Gospodarza.

27. Przepraszamy, nie przyjmujemy Gości na imprezy okolicznościowe, kawalerskie, panieńskie, urodziny.

28. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

29. Gospodarz zapewnia dwa bezpłatne miejsca parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

30. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.

31. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.

32. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.

33. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie ośrodka odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie. Zabrania się jazdy rowerem i gry w piłkę na terenie obiektu.

34. Prosimy o rozpalanie grilla wyłącznie w miejscach przeznaczonych do grillowania.

35. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.

36. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.

37. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z Gospodarzem Ośrodka. Dodatkowy koszt to 40 zł/doba za zwierzę.

38. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu dziecięcego tj. fotelika do karmienia, wanienki oraz łóżeczka turystycznego wraz z materacem i pościelą po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Dodatkowy koszt to 20 zł/doba.

39. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

40. W okresie od 15 czerwca do 15 września oraz w okresie ferii zimowych Gospodarz zastrzega, że może nie wynajmować domków poniżej 7 dni.

41. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie. Uzupełnieniem regulaminu jest cennik określający opłaty za zakwaterowanie oraz zniszczenia. 

42. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Życzymy spokojnego i przyjemnego pobytu w Osadzie Aurora!

Najnowsze promocje cenowe dostępne na stronie naszego partnera!